Prodej a.s.

Akciové společnosti, po boku společností s ručením omezeným, patří k nejoblíbenějším a nejčastějším typům obchodních společností na českém podnikatelském trhu.

Ke zřízení akciové společnosti se váží vyšší pořizovací náklady (její základní kapitál musí být ve výši 2 milionů korun nebo 80 tisíc Eur). Přesto má založení akciové společnosti řadu výhod. Kromě větší důvěryhodnosti akciové společnostvi v očích veřejnosti, je to větší anonymita vlastníků a snadný převod na třetí osobu.

Prodej společnosti s ručením omezeným je poměrně administrativně náročný. Změnit vlastníka u akciové společnosti je snažší. K prodeji celé akciové společnosti nebo její části dochází de facto jen převodem akcií. K tomu dochází na základě sepsání smlouvy o převodu cenných papírů mezi stávajícím vlastníkem a novým majitelem akcií.

Před prodejem akcií společnosti je potřeba si ověřit, co stojí ve stanovách dané akciové společnosti. V některých případech může být k převodu akcií na nového vlastníka nutné svolání valné hromady a její souhlas s prodejem.

Prodej či nákup akciových společností často zajišťují firmy poskytující koncových zákazníkům tzv. ready made společnosti. Jejich výhodou jsou bohaté zkušenosti s prodejem nebo nákupem akciových společností. Celá obchodní transakce týkající se prodeje nebo nákupu obchodní společnosti je tak rychlejší, bezpečnější a pohodlnější než, když se do prodeje akciovky pustí její vlastník sám na vlastní pěst.

Tyto firmy obchodující se společnostmi nabízí také svým klientům prodej takzvaných ready made akciových společností. To jsou obchodní společnosti vytvořené jen za účelem dalšího prodeje konečným zákazníkům. Jsou řádně zapsány v obchodním rejstříku a splňují všechny náležitosti, které akciovým společnostem ukládá zákon. Tyto akciové společnosti však nikdy nevykazovali žádnou účetní aktivitu a jsou připraveny k podnikání.

Člověk, který již takovou předzaloženou akciovou společnost koupí, pak nemusí absolvovat maraton běhání po úřadech. Veškeré administrativní záležitosti jsou již vyřízeny. A vlastník společnosti může začít podnikat během několika málo dní.

Prodej s.r.o.

Společnosti s ručením omezeným patří mezi českými podnikateli k nejoblíbenějším formám obchodních společností. Každý den jsou desítky nových společností s ručením omezeným zapsány do obchodního rejstříku nebo naopak vymazány. A nebo jsou prodány a změní vlastníka.

Nejčastěji se obchoduje s dvěmi typy společností s ručením omezeným. Prvním typem jsou s.r.o, která mají za sebou nějakou historii. Tyto společnosti vykazují nebo v minulém období vykazovaly nějakou ekonomickou činnost, ať už se jedná o zisk nebo o ztrátu. Důvody pro prodej těchto zavedených společností s ručením omezeným mohou být rozličné. Někdy jsou to osobní důvody podnikatele, změna podnikatelských aktivit vlastníka společnosti nebo snaha o rozvoj firmy.

Velmi oblíbeným artiklem na trhu s obchodními společnostmi jsou takzvané ready made společnosti. Společnosti s ručením omezeným, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, ale nevykazují, a nikdy nevykazovali žádnou ekonomickou aktivitu. Tyto obchodní společnosti byly primárně založeny za účelem jejich dalšího prodeje třetí osobě.

Jak prodat firmu?

Společnost s ručením omezeným lze prodat buď koncovému zájemci, tedy dalšímu podnikateli nebo specializované firmě, která se odkupem obchodních společností zabývá. V prvním případě je pravděpodobné, že za svou společnost inkasujete vyšší částku. Ale rozhodně to nebude zadarmo. Nějakou dobu potrvá než najdete vhodného kupce, pak vás čeká administrativní kolečno po úřadech, soudech, abyste společnost s ručením omezeným přepsali na nového vlastníka.

Je potřeba si uvědomit, že čím déle prodej společnosti trvá, tím více může společnost ztrácet na hodnotě. Zejména pokud obchodní společnost lidově řečeno leží ladem a nevyvíjí žádnou nebo jen minimální aktivitu.

Chcete-li společnost prodat rychle, je lepší se obrátit na společnosti, které se odkupem společností s ručením omezeným zabývají. V takovém případě odpadá dlouhé čekání na vhodného kupce i starosti se zápisy do obchodního rejstříku. O veškeré administrativní záležitosti spojené s přepisem vlastníka společnosti zařídí odkupující společnost. Tyto společnosti prodávajícímu zajišťují veškerý a hlavně rychlý servis, který s prodejem obchodní společnosti souvisí.

Ready made a.s.

Mezi nejoblíbenější obchodní společnosti v České republice, potažmo i u našich východních sousedů, na Slovensku, patří akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Akciové společnosti, co se důvěry veřejnosti týče, jsou dokonce před oblíbenými s.r.o. ještě o krok napřed. Kromě větší důvěryhodnosti, mají akciovky i jiné výhody. Jednou z nich je větší anonymita jejich vlastníků a také snadnější prodej společnosti.

Na druhou stranu řadu podnikatelů od jejího založení odrazuje výše základního vkladu. Ten je v současné době zákonem stanoven na dva miliony korun resp. 80 tisíc eur. Možností, jak se stát vlastníkem akciové společnosti bez nutnosti skládat vklad v tak vysoké výši, je její koupě.

Na českém trhu jsou k prodeji takzavané ready made akciové společnosti. Tyto akciovky jsou již založeny, vklad je zpravidla splacen. Jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají uděleno daňové identifikační číslo, ale nikdy nevyvíjely žádnou podnikatelskou aktivitu. Nevytvářely žádný zisk ani nemají závazky vůči jiným společnostem nebo dalším lidem. S nákupem ready made akciovky odpadají i další rizika. Tím, že se společností nikdo nepodnikal, nemá předpřipravená akciovka žádné závazky a podnikatel tak získá společnost právně i ekonomicky čistou.

Byly vytvořeny primárně za účelem prodeje třetí osobě. Každý podnikatel se tak může bez dlouhého čekání a zbytečných úředních obstrukcí stát majitelem akciové společnosti. Založení akciové společnosti je administrativně náročné, vyjma vysokého základního kapitálu musí podnikatel zakládající akciovou společnost svépomocí počítat s dalšími náklady na notáře, úřední kolky. K tomu je zapotřebí počítat se ztrátou času, který založení akciové společnosti zabere.

Všechny tyto starosti s nákupeme ready made akciové společnosti odpadají. Převod předzaložené akciovky je jednoduchý a podnikatel může začít jménem nové společnosti jednat takřka ihned po podpisu všech potřebných dokumentů. O všechny potřebné dokumenty se postará firma, která ready made akciovou společnost prodává. Podnikateli tak k získání akciové společnosti zpravidla stačí jedna návštěva kanceláře a podpis několika dokumentů.

Ready made spol. s . r. o.

V českém podnikatelském prostředí jsou společnosti s ručením omezeným velmi oblíbenou formou podnikání. Řada začínajících podnikatelů hned v počátcích řeší dilema, jestli začít podnikat jako živnostník nebo rovnou založit společnost s ručením omezeným.

Řada z nich nakonec dá přednost před založením obchodní společnosti přednost živnosti. Důvody jsou prosté. Vyšší administrativní zátěž při zakládání společnosti s ručením omezeným. Zatím, co živnost vyřídíte takřka během jednoho dopoledne, založení společnosti s ručením omezeným zabere přeci jen trochu více času. Je potřeba zvolit vhodný název firmy a jeho dostupnost ověřit v obchodním rejstříku.

Pak oběhnout notáře ohledně sepsání zakladatelských smluv nebo listin, ověření všech podpisů. Následuje kolečko po bankách, úřadech státní správy, které končí na obchodním soudu. A může se stát, že podnikatel něco podcení, soud mu zápis nové společnosti s ručením omezeným nepovolí a celý proces bude muset absolvovat znova. Úřednická byrokracie tak mnohé od založení společnosti s ručením omezeným odrazuje, přestože má tato forma podnikání další řadu výhod.

Naštěstí existuje způsob, jak si celý proces zakládání společnosti s.r.o. ulehčit. Přenechat to jiným a od specializované firmy, která se zakládáním společností živí, koupit tzv. ready made společnost s ručením omezeným.

Ready made s.r.o. je již založená obchodní společnost, která má svůj název, identifikační číslo, sídlo firmy, splňuje všechny další náležitosti, které společnostem s ručením omezeným ukládá česká legislativa. Je řádně zapsaná v obchodním rejstříku a čeká na svého nového majitele. Ready made, nebo-li předzaložené, obchodní společnosti jsou společnosti, které nikdy nevyvíjeli žádnou účetní aktivitu, nejsou ve ztrátě ani netvoří zisk a byli založeny čistě za účelem dalšího prodeje.

Veškeré náležitosti, které jsou pro založení společnosti s ručením omezeným podstatné, a které spoustu začínajících podnikatelů od jejich založení odrazují, jsou již vyřízeny. Zatímco založení společnosti s ručením omezeným svépomocí může podnikateli zabrat pár týdnů, s ready made společností lze začít podnikat takřka okamžitě, respektive v řádu několika málo dní.

K nákupu předzaložené společnosti stačí zpravidla jedna návštěva v kanceláři firmy, která prodej společnosti nabízí. Její pracovníci se po podepsání všech potřebných dokumentů postarají o vše potřebné a zajistí všechny přepisy v obchodním rejstříku. Podnikatel se tak nemusí zdržovat s nudnou administrativou a může se témě ř okamžitě pustit do činností, které jeho nové firmě přinesou zisk.

Sídlo společnosti pro firmy

Jednou z podmínek pro zápis obchodní společnosti, a pro zahájení její činnosti, je uvedení jejího sídla. Sídlo společnosti musí být ze zákona na fakticky existující adrese.

I když to na první pohled vypadá jako banalita, sídlo je pro společnost důležité a spousta zejména menších podnikatelů, kteří k podnikání nepotřebují provozovnu, s ním může mít problém.

Často jako sídlo firmy tak uvádějí adresu svého trvalého bydliště. Což může podnikateli nebo jeho rodině přinést řadu problémů. Sídlo firmy musí být na uvedené adrese viditelně uvedeno. Je-li sídlo firmy v rodinném domě, může to budit závist u kolemjdoucích nebo nepřejících sousedů.

Dalším problémem je dostupnost sídla. To musí být přístupné veřejnosti, zejména zákazníkům nebo zástupcům veřejné správy, kteří mohou do sídla firmy dojít bez ohlášení na kontrolu.

Pokud podnikatel nechce sídlo společnosti ve svém domě, může si pronajmout kancelář. To je však pro řadu podnikatelů zbytečné a pro některé to může znamenat neúměrnou finanční zátěž.

Pro podnikatele, kteří ke svému podnikání nepotřebují provozovnu, ani nechtějí mít sídlo firmy uvedeno ve vlastním domě, je tak řešením pronájem virtuálního sídla firmy. Ve své podstatě si pronajmete adresu, na které sídlo firmy budete mít. Tu pak budete uvádět na všech důležitých dokumentech a fakturách.

Virtuální sídlo vyjde nesrovnatelně levněji než pronájem klasické kanceláře. Navíc je to pro vlastníka společnosti skvělá možnost, jak mít firmu sídlící na lukrativní adrese, která by pro něj byla jinak finančně nedostupná. Většina sídel společnosti je umístěna v velkých městech. Kromě atraktivní adresy z toho plynou vlastníkům firem i další výhody. Mezi ně patří například větší důvěryhodnost společnosti v očích zákazníků nebo obchodních partnerů. A dalším nezanedbatelným plusem je nižší riziko daňových kontrol. Je všeobecně známé, že ve velkých městech je nižší pravděpodobnost, že se firma stane objektem finanční kontroly.

Většina firem nabízející pronájem sídla společnosti se postará také o to, aby podnikatel nepřišel o žádnou korespondenci, která do sídla společnosti dorazí. Za mírný poplatek je podnikatel pravidelně informován o své došlé korespondenci. Tu si pak po domluvě může vyzvednout buď přímo v sídle firmy nebo je mu po domluvě přeposlána na adresu, kterou uvede jako korespondenční.